ข้อมูลตำแหน่งงาน / Job Information

 

ชื่อผู้สมัคร / Name

 

ข้อมูลส่วนตัว / Personal Information

 

ข้อมูลติดต่อ / Applicant’s Address

 

การศึกษา / Education

  สำดับที่ 1 / No. 1

 • ลำดับที่ 2 / No. 2

 

ประวัติการทำงาน / Employment History

 • ประวัติการทำงานล่าสุด / Last or Recent Employment

 • ประวัติการทำงานก่อนหน้า / History Employment

 

ความสามารถ / Skills or Special Abilities

  ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ / Skill in English

 • ความรู้ด้านภาษาอื่นๆ พิเศษ / Other Special Language Skill

 • ความสามารถทางด้านการพิมพ์ / Skill in Typing

 • ความสามารถการขับขี่ / Skill in Driving

 • ความสามารถทางด้าน IT / Skill in IT

 • ความสามารถทางด้านอื่นๆ / Another Special Skill or Ability

 

ข้อมูลติดต่อฉุกเฉิน / Another Contact

  ผู้ที่สามารถติดต่อได้ / A Person who available to contact

 

เอกสารแนบ / Document

 

Verification

กรอกใบสมัครงานออนไลน์